Sindal Kommunes tilblivelse og ophør

I 1966 samlede man, på frivillig basis, Astrup, Lendum, Hørmested, Mosbjerg, Tolne, Sindal og Ugilt i det som blev kaldt Sindal Sognekommune. I 1970 blev der gennemført en landsdækkende kommunalreform, hvor Sindal Sognekommune blev til Sindal Kommune. Da den Anders Fogh-ledede regering 37 år senere i 2007 gennemført strukturreformen, blev Sindal Kommune en del af Hjørring Kommune. Der var i den forbindelse en række yderområder mod øst der aktivt kæmpede for at bleve en del af Frederikshavns kommune i stedet for, uden at det dog lykkedes.

Borgmestrerne i Sindal

Som kommune nåede Sindal have blive ledet af tre forskellige borgmestre.

Oluf Pedersen var den første borgmester for Sindal kommune i perioden 1970-1974, valgt for Lokallisten. Oluf Pedersen havde forud for kommunalreformen været valgt som Sognerådsformand. Efter sin tid som borgmester var Oluf Pedersen stadig yderst aktiv i lokalpolitik og i arbejdet for Sindal, således stiftede han i 1976 Sindal og omegns Avis. Oluf Pedersen spillede en afgørende rolle i den frivillige førsammenlægning af Sindal Sognekommune, da han argumenterede for at frivillighed var at foretrække, og er i den forbindelse blevet citeret for følgende:

"Hvis sammenlægningen var sket ved lov,kunne man risikere at komme i stue med folk, man ikke brød sig om at være sammen med. Det sker ikke, naar alt ordnes frivilligt."

 

Jens Jørgen Jensen blev i 1974 valgt for Venstre som borgmester for Sindal Kommune, og smed således Lokallisten på porten, selvom den havde været en hovedarkitekt bag den tidligere sammenlægning.

Jens Jørgen Pedersen bestred posten helt frem til 1996, hvor den blev overtaget af hans partifælle.

 

 

 

 

 

 

Tømrermester Søren Krøgh Risager blev i 1996 valgt for Venstre som borgmester i Sindal Kommune. Han havde forinden været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1978, og fortsatte efter kommunalreformen i 2007 som byrådsmedlem i Hjørring Kommune frem til 2009.

Sindal Kommunes geografi & natur

Midt mellem Kattegat & Vesterhavet strakte Sindal Kommune sig med landbrugsmarker, skove og vildsom natur.

Fra Teglhøj i vest, hvor man kunne se Jammerbugten strække sig, til Ålbæk bugt mod øst mellem Frederikshavn og Skagen, og til Tannis bugt mod nord med Tversted strand.

En smuk og indbydende natur mellem havene. Med store og frodige skove som Tolne Skov, Klosterskoven og Slotved Skov. Tolne som et samlingspunkt udenfor Sindal ved grundlovsdag, Sankt Hans og andre mærkedage.

En landbrugsegn, med historiske mindesmærker fra tidligere godser og hovedgaarde.

Sindal Kommunes demografi

Pr. 1. januar 1970 udgjorde 8.732 borgere befolkningen i Sindal Kommune, et tal der pr. 1. januar 2004 blev opgjort til 9.444, hvoraf cirka 1/3 var bosat i Sindal og resten i landzone og de mindre omkringliggende byer i kommunen. Cirka halvdelen af de erhvervsaktive havde arbejde uden for selve Sindal Kommune.

Mere information om Sindal Kommune

Man kan med fordel besøge Hjørring Lokalhistoriske arkiv.